Jak szukać pracy, aby szybko i świadomie stworzyć sobie nową drogę zawodową, bez stresu i ciągłej frustracji

Chcesz znaleźć pracę?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Skillwalker Agnieszka Bełz

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Podaj adres e-mail, na który natychmiast prześlę link do wzięcia udziału w szkoleniu.

Już 22.04 w czwartek o 15:00 dowiesz się:

  • Jak rozpocząć proces poszukiwania nowej pracy i co jest fundamentem?
  • Co zrobić krok po kroku, żeby bez stresu, świadomie i efektywnie podejść do poszukiwania nowego kierunku zawodowego?
  • Działać wg instrukcji, która będzie kompasem w poszukiwaniu pracy, relacji zawodowych, współpracy B2B.
  • Jak się wybić z tłumu i odnaleźć w nowej rzeczywistości, kiedy na naszych oczach Rynek Pracy zmienił się o 180%?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Skillwalker Agnieszka Bełz, REGON: 020303972 NIP:884 219 77 28. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji szkolenia dla liderów oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki skill-lettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (organizacji szkolenia dla organizatorów) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite) oraz standardowych klauzul umownych (HubSpot). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do naszego Inspektora Ochrony Danych - na adres: info@agnieszkabelz.pl

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 - Agnieszka Bełz

Polityka prywatności
Regulamin